Decoratie

KLANTVERHALEN

Interview

Lees hier het interview met Marcel de Lange, co-directeur/eigenaar van Nolina Kwekerijen

Installatiebedrijf met nieuwe bedrijfstak zonnepanelen

Onze klant is een veelzijdig bedrijf met acht vaste werknemers en levert voornamelijk aan woningbouwverenigingen, aannemers, bedrijven en particulieren. We kregen te maken met hardwerkende ondernemers die vooral serviceverlening hoog in het vaandel dragen.
De opdracht van MeerMKB was de interne organisatie en –communicatie tegen het licht te houden en met tips en oplossingen te komen om deze beter te stroomlijnen. Ook werd MeerMKB gevraagd de zoon van het ondernemersechtpaar klaar te stomen voor de opvolging als directeur van het bedrijf. Dit is gedaan door middel van coaching, met de nadruk op leiderschap en financieel management.
Mooie resultaten zijn bereikt. Door de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen, kan er nu en in de toekomst efficiënter en winstgevender gewerkt worden.  De zoon/opvolger heeft nu het inzicht dat hij naast zijn duidelijk aanwezige technische kwaliteiten ook andere kwaliteiten kan en mag gaan ontwikkelen om over niet al te lange tijd het “stokje” van de ouders over te nemen. 

Plantenkweker wil meer besturen
Deze plantenkweker heeft aan MeerMKB gevraagd hem te helpen met een verandering in zijn organisatie. Zijn dagen waren te veel gevuld met operationele besturing, hij wilde bepaalde zaken overdragen naar zijn personeel en meer tijd over hebben voor relatiebeheer, veiling- exporteursbezoek en dergelijke.
Ook hebben we op zijn verzoek naar de kosten gekeken.
Nadat onderzoek is gedaan en interviews met het personeel zijn gehouden heeft MeerMKB het advies gegeven om extern een bedrijfsleider aan te trekken. Deze kan de managementtaken overnemen en de ondernemer “vrij spelen” voor andere werkzaamheden. Uit de kosten/baten analyse kwam naar voren dat er wel degelijk ruimte voor verbetering van de winst aanwezig was. Na het inrichten van MeerMKB's "ONS" (het Ondernemers Navigatie Systeem) kan de ondernemer nu aflezen wat zijn gerealiseerde opbrengst per m2 is. Ook heeft hij nu een maandelijkse controlemogelijkheid van de resultaten en van bijvoorbeeld kostenbewaking, waardoor de marges steeds beter worden.

Lasbedrijf ter overname!
Nadat MeerMKB een bedrijfsonderzoek had uitgevoerd bij dit lasbedrijf, werd ons gevraagd een waardebepaling te maken en het bedrijf “verkoopklaar” te maken.
De eigenaar wilde binnen een specifieke termijn het bedrijf over laten nemen door een nieuwe eigenaar.
MeerMKB heeft het hele verkooptraject voor de ondernemer uitgevoerd; van waardebepaling tot en met het koopcontract! Mogelijk geïnteresseerde partijen zijn benaderd met informatie over het bedrijf. Uiteindelijk is er een match ontstaan, onze klant geniet nu van zijn welverdiende rust en de nieuwe eigenaar is vol goede moed in zijn nieuwe bedrijf aan het ondernemen!
Tijdens het hele traject is de ondernemer van elke stap op de hoogte gehouden. Pas toen een kandidaat koper geselecteerd was kwam de ondernemer weer in beeld bij de onderhandelingen.  Alles is tot volle tevredenheid van de ondernemer verlopen én binnen de gewenste termijn.