Decoratie

TE KOOP REPARATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF (BS0197)

TE KOOP REPARATIE EN ONDERHOUDSBEDRIJF (BS0197)

Werkzaamheden voor grotere industriële ondernemingen en tevens leverancier van professionele verfmachines

Beschrijving

Reparatie- en onderhoudsbedrijf gedurende ca. 35 jaar actief in heel Nederland voor grotere industriële ondernemingen. Aanleg van leidingwerk voor zowel water- als elektra en allerlei elektravoorzieningen tot en met schakelkasten. Tevens is men leverancier van professionele verfmengmachines

Activiteiten

Men heeft een goede naam opgebouwd voor wat betreft het oplossend en innovatief vermogen van technische problemen bij industriële ondernemingen.

Enkele jaren jaren geleden kreeg men de mogelijkheid om professionele verfmengmachines (schudders en dispensers)  te leveren aan grote professionele schildersbedrijven. Deze activiteit maakt een interessant onderdeel uit van de omzet.

 Onderneming

Het bedrijf is gevestigd in de regio Breda – Tilburg. De locatie is in feite niet van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden gelet op de spreiding van de opdrachtgevers. De verfmachines worden geïmporteerd uit verschillende landen. Deze worden geleverd (en onderhouden) aan ca. 30 vaste klanten.

 Reden verkoop

Het bedrijf wordt aangeboden in verband met de leeftijd van de ondernemer en bij gebrek aan opvolging. Een langere overdrachtsperiode om de specifieke sterke kanten van het bedrijf over te dragen aan de opvolger en ten behoeve van het borgen van de continuïteit is zeker bespreekbaar.

 Financieel

De omzet is stabiel  en stijgt jaarlijks met ca. 10%. In 2018 bedroeg de omzet € 320.000 en het EBITDA € 100.000. Het is een gezonde onderneming.

 Aangeboden belang

De verkopers wensen het volledige bedrijf (100%) te verkopen uitgaande van een activa-/ passiva transactie.  De activiteiten kunnen ook los van elkaar overgenomen worden.

 Geschikt voor

Een bedrijf gespecialiseerd in onderhoud en reparatie en wat zich verder wil ontwikkelen en profileren, of in te passen in bestaande activiteiten. De activiteiten kunnen eventueel ook los van elkaar gekocht worden.

 Informatie

MeerMKB BV, contactpersoon de heer Roel de Jong MBA. (Diamantlaan 4, 2132 WV Hoofddorp, e-mail roeldejong@meermkb.nl , telefoon 06-20619420)

 Een verkoopmemorandum kan aan geïnteresseerde kandidaten ter beschikking gesteld worden na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.