Decoratie

Moet jij je stijl van leidinggeven aanpassen?

Eigenaren of managers kunnen proberen om allerlei zaken binnen hun bedrijf te optimaliseren en te stroomlijnen. Eén ding wordt echter regelmatig over het hoofd gezien: de eigen stijl van leidinggeven.

Dat kan hun eigen leiderschapstijl zijn, maar ook dat van managers. Het is een onderdeel waar regelmatig te weinig aandacht aan wordt besteed en waar we bij MeerMKB logischerwijs dus ook best wat vragen over krijgen.

Verandering van leiderschap

Soms groeien bedrijven van een éénmanszaak naar een bedrijf met misschien dertig, veertig of meer werknemers. Dan kan het natuurlijk zijn dat het leidinggeven ook op een iets andere manier moet gaan gebeuren. Omdat eigenaren of managers merken dat dat aspect niet lekker loopt of niet meer werkt bij een groter bedrijf.

Met MeerMKB kunnen we met hen aan de slag gaan om te kijken waar het knelpunt zit. Vaak gaat er iets mis met het aansturen binnen het bedrijf. Maar het heeft ook te maken met de onderlinge communicatie en hoe de structuur van een bedrijf eruit ziet.

Vaardigheden

Als eigenaar of manager ben je ook onderdeel van dat proces. Voor hen kijken we bijvoorbeeld naar de competenties en vaardigheden die men nodig heeft. Daar wijzen we hen op, daar helpen we ze bij en we trainen hen om die vaardigheden eventueel aan te leren.

Als we de leiderschapstijl onder de loep nemen komt altijd wel naar voren dat die aangepast kan worden. Maar dat is niet zo vreemd. Iemand met een management- of leiderschapsfunctie kan namelijk altijd wel iets verbeteren op een bepaald gebied. Zij kunnen nooit achterover leunen en denken dat zij niks hoeven te veranderen, omdat alles nu goed gaat. En dat ligt wel op de loer bij succesvolle bedrijven.

Een taak voor ons zou dus kunnen zijn om hen daarvoor te behoeden, want binnen een bedrijf blijven dingen nou eenmaal veranderen. Of dat nou komt door interne of externe factoren maakt niet uit.

Omgaan met veranderingen

Omgaan met alle veranderingen is lastig voor managers of leidinggevenden, want dat is een continu proces. Maar zij moeten toch meeveranderen. En gelukkig willen en kunnen de meeste leidinggevenden dat ook wel. Maar het aanleren van nieuwe manieren is toch lastig. Het gevaar ligt op de loer dat zij terugvallen in oude gewoontes.

Wij kunnen hen coachen hoe om te gaan met bepaalde veranderingen. Maar als we na twee jaar terugkomen, zien we vaak toch weer dingen waarvan we denken: 'Hé, maar dat hadden we toch niet zo afgesproken?' Dat is wel iets waardoor we soms liever hebben dat we op regelmatige basis iets evalueren. Zodat we kunnen zien of bepaalde afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden, of dat we moeten bijsturen.

Bekende problemen

Iedere eigenaar of manager heeft zijn of haar eigen manier van leidinggeven. We moeten in relatief korte tijd zien door te krijgen hoe zij hun bedrijf of afdeling leiden. Maar er zijn ook verschillende manieren om met hen om te gaan en te laten zien waarom een andere manier van leidinggeven soms effectiever is.

Onze coaches komen vaak bij dezelfde soort bedrijven en in dezelfde bedrijfstakken. Zij zien dezelfde problematiek daardoor vaak voorbijkomen. Zij weten dus al vrij snel op welke manier er leiding wordt gegeven, wat daar wel en niet goed aan is en wat er veranderd moet worden om alles weer op een goed niveau te krijgen. Meer informatie over onze leiderschap coaching is te vinden in onze ondernemersgids.