Decoratie

Een bedrijfsanalyse op maat gemaakt voor het MKB


MeerMKB is een organisatieadviesbureau in sectoren die de grote advieskantoren nog vaak links laten liggen. Denk daarbij aan de agrarische-, bouw- en transportsector.

Deze advieskantoren vinden deze ondernemingen vaak niet interessant. Omdat ze denken dat zij hen niet kunnen betalen, of met ondernemers te maken krijgen die lekker hun eigen ding blijven doen. De dienstverlening van MeerMKB is juist gericht op die sectoren. Het zijn de sectoren die de motor vormen van ondernemend Nederland.

MeerMKB heeft zich als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in deze sectoren. Bedrijven en ondernemers in het MKB moeten vaak heel veel dingen zelf doen, ook op het gebied van ondersteunende afdelingen als HR, administratie en logistiek. Daarbij draaien deze ondernemers ook nog zelf vaak mee in de productie.

Dat maakt het runnen van een onderneming voor hen soms onoverzichtelijk. En men kan natuurlijk ook niet overal even goed in zijn. Door het maken van bedrijfsanalyses op maat kunnen wij ondernemers ontlasten én versterken wij de dingen die zij juist goed kunnen.

We maken samen met de ondernemer een bedrijfsanalyse met daarin de sterke en minder sterke punten van de onderneming. En daarbij natuurlijk een advies: hoe kunnen zij bepaalde processen verbeteren? En wat is daarvoor nodig? Maar we kijken ook naar andere zaken: waar wil de ondernemer naartoe met zijn bedrijf in de (nabije) toekomst? En welke rol ziet hij/zij daarin voor zich/haarzelf?

De ondernemer moet zich vaak met allerhande dingen bezighouden die niet direct tot zijn/haar kerntaken en/of vakgebied behoren. Wij kijken ook of die dingen misschien anders ingevuld kunnen worden, zodat ondernemers zich weer kunnen richten op hetgene wat zij willen, goed kunnen en leuk vinden.

De door ons aangeboden expertise wordt als plezierig ervaren. De dingen die in een bedrijf gebeuren zijn voor de ondernemers zelf vaak heel logisch. Het is voor hen soms lastig om van bepaalde dingen afstand te nemen. Want loopt alles allemaal wel echt zo logisch en efficiënt als hij/zij denkt? Het is daarom goed om een extern persoon naar de bedrijfsvoering te laten kijken. Dat is een veel beter startpunt dan eerst naar externe factoren te kijken als je je bedrijfsvoering wilt optimaliseren.

Onze doelstelling is terug te voeren op één ding: ondernemers beter laten ondernemen. Zodat hun bedrijf weer klaar is voor de toekomst.