Decoratie

Corona, wat betekent het voor je bedrijf?

Laatste nieuws:

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Nieuwsbericht | 28-05-2020 | 11:50

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna 1 op de 5 Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).

Er is circa €1,4 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd. Het kabinet heeft vandaag ook nadere afspraken gemaakt met de sociale partners over de voorwaarden van de NOW-regeling. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.


750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Nieuwsbericht | 08-05-2020 | 09:00

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese Commissie.

Je kansen om een krediet te krijgen zijn gelukkig flink toegenomen. Vorige week maakte het kabinet de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling bekend, oftewel de KKC-regeling. Dit is een tijdelijke regeling voor ondernemingen die een lening (van €10.000 tot €50.000) nodig hebben. De overheid staat daarbij garant voor 95% van het risico. De overige 5% wordt gedekt door de bank. Dit is een enorm belangrijk besluit omdat bedrijven zonder kredietrelatie bij een bank, zoals veel familiebedrijven die meestal uit eigen middelen financieren, nu makkelijker aan een overbruggingskrediet kunnen komen.

Provisie

De rente van deze leningen is vastgezet op 4% en vooraf betaal je een provisie van 2%. De looptijd voor het afbetalen van het krediet is vijf jaar.

Maar liefst 78% van de ondernemers heeft een liquiditeitsprobleem of verwacht dit te krijgen, blijkt uit het ONL Ondernemerspanel. De overheid denkt dat veel bedrijven gebruik gaan maken van de KKC-regeling en stelt een budget van €750 miljoen beschikbaar.


Aankondiging nieuwe maatregelen overheid 24/04/2020

Het kabinet maakt vanmiddag zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, de DGA-taks uitgesteld en mogen ondernemers bij omzetdaling van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, reageert opgetogen: ‘We zijn heel blij met dit resultaat. ONL heeft alles op alles gezet om deze maatregelen erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Dit geeft ondernemers, van de zzp’er tot de directeur-grootaandeelhouder (DGA), meer vertrouwen en perspectief in deze vaak uitzichtloze tijd.’

Per direct meer budget om iets extra’s te doen voor werknemers

Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, zoals een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. Begin deze maand heeft ONL, samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products en CLC-VECTA, middels een open brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën opgeroepen om deze regeling te versoepelen. En met succes. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen extra ruimte op voor ondernemers. Ook geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en evenementenbranche, om in de toekomst snel weer op gang te komen.

Bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon

Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. ONL heeft daarom het voorstel gedaan om dit jaar de regels bij het uitkeren van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s.

DGA-taks uitgesteld

Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op voor leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is, tot opluchting van ONL, vandaag uitgesteld tot 1 januari 2023. Een goed signaal van het kabinet omdat de wet op verschillende vlakken DGA’s oneerlijk typeert. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen DGA’s die rechtmatig lenen en degenen die misbruik maken van de situatie. Het is goed dat ondernemers niet bestraft worden met een DGA-taks in deze economisch lastige tijd.

Belangrijke maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

ONL kreeg de afgelopen tijd van veel zzp’ers de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met hun misgelopen uren. Vooral in relatie tot het urencriterium, wat recht geeft op de zelfstandigenaftrek, leidde bij veel zzp’ers tot extra zorgen over hun financiële situatie. ONL is dan ook verheugd om te zien dat staatssecretaris Vijlbrief hier duidelijkheid over schept en aanbeveelt dat de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 er standaard vanuit gaat dat zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken. Wel vreest ONL dat zzp’ers tot ver na 31 mei weinig tot geen opdrachten kunnen uitvoeren en hoopt dan ook dat de aangekondigde versoepeling van het urencriterium opgerekt kan worden wanneer blijkt dat de vraag naar klussen langer uitblijft.

Verliezen van 2020 mogen weggestreept worden tegen winst van 2019

Ondernemers maken momenteel forse verliezen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangifte van de vennootschapsbelasting over 2020, aan het begin van 2021, een flinke financiële klap na geeft. Het jaar 2019 was echter voor veel ondernemers een zeer winstgevend jaar. Zodoende besluit het ministerie van Financiën vandaag dat het verlies van 2020 al mag worden meegenomen in de aangifte van de vennootschapsbelasting van 2019. Zo wordt mogelijk verlies opgevangen door de positieve vorige jaargang. Biesheuvel: ‘Een slimme maatregel van de staatssecretaris waar ontzettend veel ondernemers profijt van gaan hebben.’

Versoepeling hypotheekaflossing

De banken hebben eerder aangekondigd om klanten tegemoet te komen door de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. Voor een dergelijke pauze bestaan er wel fiscale regels vanuit de overheid. Zo is er een beperkte termijn voor een pauzering. Staatssecretaris Vijlbrief laat deze termijn nu verder los. Hypotheekhouders kunnen de aflossing verder uitsmeren en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

Uitzonderlijke tijden met uitzonderlijke maatregelen. Hiermee hoopt het kabinet de nationale economie in elk geval drie maanden door de coronacrisis heen te slepen. 

VNONCW heeft in samenwerking met MKB-Nederland een handige Corona-calculator ontwikkeld. Hier kan je snel bepalen hoe de overheid je bedrijf kan helpen.

De maatregelen op een rijtje:

corona maatregelen

LAATSTE NIEUWS: UITSTEL BELASTINGEN UITGEBREID

Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Ondernemers hadden al drie maanden uitstel gekregen voor de betaling van loon-, inkomsten-, winst- en omzetbelasting (btw).

Daar komt nu, schrijft Vijlbrief, het volgende bij: „De kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.”

Energiebelasting: SIERTEELT!

Ook komt er uitstel voor de betaling van energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE) voor april, mei en juni. Die hoeven energiebedrijven pas in oktober in rekening te brengen. Die maatregel moet bijvoorbeeld de zwaar getroffen sierteelt helpen. Het wordt ook mogelijk om makkelijker meer dan drie maanden uitstel te vragen. Ondernemers die minder dan 20.000 euro schuld hebben hoeven alleen bewijsstukken op te sturen waaruit blijkt dat hun omzet ’aanzienlijk’ is gedaald ten opzichte van de maanden voor de crisis. Wie meer schuld heeft, moet nog altijd een verklaring van een accountant meesturen.

Dividendtaks

Waar Vijlbrief geen uitzondering voor wil maken is het betalen van de dividendbelasting. Het betalen van dividend verzwakt namelijk alleen maar de financiële positie van bedrijven. „Ik herhaal hierbij de oproep van het kabinet aan bedrijven om voorlopig geen dividenden uit te keren”, voegt de staatssecretaris daaraan toe.

G-rekening: UITZENDBRANCHE EN BOUW!

Vijlbrief komt daarnaast met een oplossing voor de zogenoemde g-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening waarmee bedrijven normaal gesproken alleen loonheffing en btw van wordt betaald aan de fiscus. Dat gebeurt vooral in de uitzendbranche en de bouw. Die rekeningen kunnen nu gedeblokkeerd worden voor overschotten en bedrijven kunnen een bedrag eraf halen ter hoogte van de belastingbetaling waarvoor ze uitstel hebben gekregen.

NOW: hoe werkt het en waar heb ik recht op? Overheid neemt tot max 90% van de loonkosten over.

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). De werktijdverkorting wordt ingetrokken, dit was een regeling waarbij je als werkgever tijdelijk een WW-uitkering ontvangt voor je werknemer. Deze regeling is ooit ingesteld om bedrijven de mogelijkheid te bieden tijdelijk omzetverlies op te vangen als er een bijzondere omstandigheid is, zoals een brand of overstroming.

Nu de Coronacrisis ons land beheerst heeft het kabinet de NOW als vervanger aangekondigd. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling vanaf maandag 6 april een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Als werkgever kun je dit voor 3 maanden aanvragen met een verlengingsmogelijkheid van 3 maanden.

Voorheen nam de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris van de werknemer over, in de nieuwe regeling wordt dit maximaal 90 procent. De voorwaarden hiervoor voor jouw onderneming zijn:

 • Je verplicht je om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor jouw werknemers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt;
 • Jouw onderneming verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nog andere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Voor de aankondiging van de nieuwe regeling hadden al 78.000 ondernemers en bedrijven een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting. Zat jij hierbij? Je hoeft dit niet opnieuw te doen, je aanvraag wordt naar de nieuwe regeling overgeheveld.

Noodloket: hoe werkt het en waar heb ik recht op?

Voor ondernemers die door de Coronacrisis het hardst zijn getroffen, denk hierbij aan horeca, de culturele sector en de reis- en evenementenbranche kunnen terecht bij een nieuw noodloket voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het loket moet nog worden geopend.

ZZP’er zonder inkomsten: waar heb ik recht op en waar kan ik terecht?

Ben jij ZZP’er? Vanaf 1 maart is er een speciale, tijdelijke regeling voor jou die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart geldt. Het is een aanvulling op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Je kunt aanspraak maken op een aanvulling voor je levensonderhoud voor de duur van drie maanden. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft, in tegenstelling tot de huidige Bbz, niet terugbetaald te worden. De vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt wordt niet gedaan. Zo hoef je als ZZP’er niet je spaargeld aan te breken en kun je ook een uitkering krijgen als je partner nog wel inkomen heeft. Als ZZP’er kun je hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen vier weken uit te keren, in plaats van de huidige doorlooptijd van een aanvraag van 13 weken.

Belasting betalen: hoe werkt dat nu?

Getroffen ondernemers, van klein tot groot, hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De invordering stopt direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

Wat doen de banken en financiers?

Veel banken, leasemaatschappijen, kredietverleners, etc. bieden de mogelijkheid tot opschorting van betaling van aflossing en/of rente. Ook worden in gevallen de rentepercentages verlaagd. Hoe kunnen jou financiers je helpen? 

Factoring: een andere manier van financieren 

Factoring kan een oplossing zijn voor het op korte termijn krijgen van voldoende liquiditeit. Je "verkoopt" je facturen die dan (gedeeltelijk) vaak binnen twee dagen aan je worden uitbetaald. Is dat wat voor jou onderneming?

Verruiming BMKB-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Juridische valkuilen tijdens Corona

 • Staan alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnamen etc)  “veilig” in een holding of IP vennootschap, waar een curator niet bij kan? 
 • Heb je een schriftelijke licentieovereenkomst tussen de holding of IP vennootschap en de werkmaatschappij gesloten, waarin onder meer staat dat in geval van faillissement de licentieovereenkomst per direct komt te vervallen?
 • Heb je de betalingsonmacht tijdig gemeld aan de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds? Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid! 
 • Is de jaarrekening tijdig gedeponeerd? Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid!
 • Is de boekhouding op orde waaruit de rechten plichten van de vennootschap blijken? Heb je de volgende stukken op orde: aandeelhoudersregister, aandeelhoudersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, freelanceovereenkomsten, huurovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten, IT overeenkomsten, etc?  
 • Ga je geen verplichtingen aan waarvan je weet of moest weten dat de vennootschap ze niet kan nakomen?
 • Heb je schriftelijke (intercompany) leningsovereenkomsten tussen de desbetreffende vennootschappen?
 • Heb je een schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst?
 • Let je op bij een fiscale eenheid tussen je holding en werkmaatschappijen dat de holding aansprakelijk kan zijn voor niet betaalde belastingen van de werkmaatschappijen? 
 • Probeer je privé borgstellingen zo veel mogelijk te vermijden? 
 • Kun je een eventueel een crediteuren akkoord bereiken? 
 • Is het nu verstandig om over te stappen van VOF/eenmanszaak naar BV? Om prive en zakelijk te scheiden?

Corona…. Wat doet dat met u en uw bedrijf?

De hele maatschappij heeft te maken met de effecten van corona. U als persoon, maar ook uw onderneming.

Daarom moet u nadenken over minimaal twee zaken:

1. Hoe kom ik als persoon en met mijn onderneming door dit corona-tijdperk heen?
2. Hoe pak ik de zaken na corona weer op?

1. Het coronatijdperk
MeerMKB helpt u bij het vaststellen of uw onderneming (financiële) hulp nodig heeft. Wij kijken ook hoe groot die hulp zou moeten zijn. Wij helpen u bij het aanvragen van deze hulp. Dat gaat verder dan alleen de aangekondigde maatregelen van de overheid. Wij kijken ook naar de banken en andere financiers. Wij geven ook aan waar kosten bespaard kunnen worden. Wij rekenen meerdere scenario’s door om voor elke scenario de liquiditeitsbehoefte en maatregelen te bepalen. Dan kunt u zich bezig blijven houden met uw onderneming in plaats van alle (ambtelijke) trajecten.

2. Het post-corona tijdperk
Wanneer het zover is…. Dat weet niemand. Maar dat het komt is zeker. Het meest waarschijnlijke scenario wijst op een geleidelijke overgang. Er wordt al gesproken over de anderhalve meter economie. De adviseurs van MeerMKB denken met u mee om te bepalen hoe uw onderneming daar het best op kan inspelen. En wat daarvan de effecten zijn: financieel, personeel, marketing, logistiek, automatiering, etc.

Bijvoorbeeld: minder klanten in de zaak, minder fabrieksmedewerkers overdag in de fabriek, contactloos leveren en betalen, minder seinzoenskrachten beschikbaar, etc.
Misschien moet uw wel gaan werken met ploegen en shifts (s’avonds en in het weekend). Wat betekent dat dan voor de organisatie, arbo en loonkosten? 
Of: uw producten verkopen via drive-inn en drive-through…. 
De adviseurs van MeerMKB gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing. En rekenen bovendien door wat daarvan de effecten zijn op uw omzet en kosten.

Wat misschien wel het belangrijkst is: u moet zich nu al voorbereiden op het post-corona. Want u wilt immers de boot niet missen als de deuren na post-corona van het slot afgaan. MeerMKB begeleidt u in dat traject en wijst u de weg.

Coaching
U zult prioriteiten moeten stellen en lastige beslissingen nemen. Er worden nu uitzonderlijke eisen aan u gesteld als ondernemer. Onze coaches ondersteunen u bij de ontwikkeling van uw leiderschap om deze periode door te komen en klaar te zijn voor de toekomst.

Neem vandaag nog contact met ons op. MeerMKB heeft een Coronapakket waar we bovenstaande zaken voor je onderneming kunnen regelen.